Enligt Lions traditioner så är målet att alla insamlade medel skall gå till välgörenhet.
Därför har Lionsklubbarna en separat kassa för administration lokalt, nationellt och internationellt.
Intäkterna till denna kassa kommer från medlemsavgifter och lotterier på mötena. Ur denna kassa
plockas också pengar för att fira våra medlemmar som fyller jämt eller annan högtid. I viss mån
subventioneras även t.ex. det årliga julbordet.

Detta hindrar inte att vi på egen bekostnad träffas och har trevligt!

Kräftskiva den 20 september 2014