Våra insatser

Tack alla som hjälpt oss att hjälpa!

Vi har under det gångna verksamhetsåret kunnat fortsätta att ge en hjälpande hand till dem som behöver det lokalt, nationellt och internationellt. Vi har fördelat våra bidrag till barn och ungdom, till funktionshindrade, äldre och drabbade av krig och konflikter i världen.

Detta har vi kunnat göra tack vare alla er fantastiska givare, sponsorer och kunder.

Ett varmt tack!

Det är fantastiskt roligt att vara med i en förening där man kan hjälpa många med så mycket och detta tack vara alla generösa Stenungsundsbor som skänker till vår loppisbutik och loppmarknad.