Det är fantastisk roligt att vara med i en förening där man kan hjälpa många
med så mycket och detta tack vare alla generösa Stenungsundsbor som
skänker till vår loppis butik och loppmarknad!