Vi vill gärna hjälpa

 

Lions uppgift är att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vårt motto är: ”vi hjälper” och Lions fokusområden är syn, hunger, miljö, barncancer och diabetes.

För att kunna hjälpa behöver vi medel. Det får vi genom att i vår butik (Lagun) och på Loppmarknader sälja alla de gåvor i form av ”allt mellan himmel och jord” som vänliga människor i vårt närområde skänker oss. Vi arbetar helt utan ersättning och vi försöker att på bästa sätt fördela våra bidrag internationellt, nationellt och lokalt.

 

Vår organisation

 

Basen är våra medlemmar som en gång i månaden deltar i vårt klubbmöte och fattar alla viktiga beslut.

Medlemmarna ingår i olika kommittéer behandlar frågor inom alla våra verksamhetsområden.

En styrelse utses årligen och har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

Vår organisation förenar medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Vi trivs gott ihop!