Lions är en ideell välgörenhetsorganisation

Syftet är att stödja samhället och dess medborgare och bidra till en bättre livskvalitet. Detta gör vi huvudsakligen genom att samla in gåvor i form av saker och möbler. Dessa säljs sedan i vår
Loppisbutik Lagun och vid den stora Höstloppisen på Stenungsskolan den sista lördagen i oktober.

Målsättningen är att alla insamlade medel skall skänkas till behövande för att förbättra livskvalitén.

Tyvärr så kostar det att driva en verksamhet än fast ingen får betalt för att vara med i Lions, det är hyra för lokaler och kostnader för bil och annonser. Däremot så kostar inte administrationen något.
Alla dessa kostnader betalas med medlemsavgiften från medlemmarna och lotterier på våra interna möten.

Möten och beslut

Lions klubben är uppbyggd av en styrelse och kommittéer för de olika delarna. Kommittéerna ser
till att verksamheterna fungerar och bearbetar vilka som skall få bidrag och stipendier.

Det beslutande forumet är medlemsmötet som hålls en gång månaden. Där har alla medlemmar
en lika röst.

Medlemsmötet hålls oftast på Stenungsbaden den andra onsdagen i varje månad kl 19:00 med frivillig middag kl 18:00. Ibland har vi dock mötet ute på någon arbetsplats så vi kan förkovra oss lite mer.