President Thomas Hansson
  Vice president Roland Karlsson
  Past President Göran Löthgren
  Sekreterare Birgitta Löthgren
  Kassör Jan Aaby-Ericsson
  Klubbmästare Johan Bjerkås
  Tailtwister Ulla Larsson
  Direktor 1 Roger Stigsson
 

Direktor 2

LCIF-koordinator

Katarina Bäckman

Göran Löthgren

 

Medlemsordförande

Sergy Persson