President Katarina Bäckman
  Vice president Sergy Persson
  Past President Roland Karlsson
  Sekreterare Birgitta Löthgren
  Kassör Johan Bjerkås
  Klubbmästare Majlis Berglund
  Tailtwister Solweig Widell
  Direktor 1 Roger Stigsson
 

Direktor 2

LCIF-koordinator

Ulla Larsson

Göran Löthgren

 

Medlemsordförande

Roger Stigsson