President Göran Löthgren
(president @ lionsclubstenungsund.se)
Vice president Katarina Bäckman
2:e vice president Thomas Hansson
Past President Sergy Persson
Sekreterare Birgitta Löthgren
Kassör Jan Aaby-Ericsson
Klubbmästare Johan Bjerkås
Tailtwister Ulla Larsson
Direktor 1 Roger Stigsson
Direktor 2 Vakant
Medlemsordförande Roland Karlsson