LAGUNKOMMITTÉ NOMINERINGSKOMMITTÉN
Ulla Larsson, Ordf Sergy Persson, ordf
Johan Bjerkås Roland Karlsson
Katarina Bäckman Johan Bjerkås
Irene Dunghed
Rune Eliasson PROGRAMKOMMITTÉ
Anita Andrén-Lum Katarina Bäckman, ordf
Majlis Berglund Majlis Berglund
Roger Stigsson
Ulf Melin LOPPMARKNADSKOMMITTÉ
Marja Henriksson Göran Löthgren, ordf
Helen Hagebratt Vilgoth Torstensson
Åke Dunghed Lars Helmesjö
Vilgoth Torstensson Ulf Melin
INTERNREVISORER
Lars Nyström
Åke Ljung
ARKIVARIE INFORMATIONSKOMMITTÉ
Birgitta Löthgren Sergy Persson, ordf
Lars Nyström
LAGUN DAGSKASSOR Majlis Berglund
Rune Eliasson Thomas Hansson
MATRIKELANSVARIG
Jan Aaby-Eriksson
LOPPIS HÄMTNING listan MEDLEMS-  O VÄRVNINGSKOMMITTÉ
Roger Stigsson Göran Löthgren, ordf
Marja Henriksson
SIMKOMMITTÉ
Ulla Larsson, ordf KULTURKOMMITTÉ
Lars Nyström
BIDRAGSKOMMITTÉ Rune Eliasson
Lars Helmesjö, ordf
Roland Karlsson