LAGUN- och AKTIVITETSKOMMITTÉ HÖSTLOPPMARKNADSKOMMITTÉ
Ulla Larsson, ordf Göran Löthgren, ordf
Johan Bjerkås  (bemanningslista) Ulf Melin, vice ordf
Katarina Bäckman Vilgoth Torstensson
Irene Dunghed Jan Aaby-Ericsson
Rune Eliasson Thomas Hansson
Anita Andrén-Lum
Helen Hagebratt
Majlis Berglund
Roger Stigsson
Ulf Melin
Marja Henriksson
BIDRAG O SOCIAL KOMMITTÉ KULTUR O STIPENDIEKOMMITTÉ
Lars Helmesjö, ordf Sergy Persson, ordf
Rune Eliasson  Irene Dunghed
Majlis Berglund  Roger Stigsson
 Katarina Bäckman
SIMKOMMITTÉ INTERNREVISORER
Ulla Larsson, ordf Lars Nyström, ordf
Helen Hagebratt Åke Ljung
Åke Dunghed
PROGRAMBLAD OCH PR- KOMMITTÉ PROGRAM- OCH TRIVSELKOMMITTÉN
Sergy Persson, ordf Katarina Bäckman, ordf
Åke Ljung  Majlis Berglund
 Marja Henriksson
MEDLEMS- NÄRVAROKOMMITTÉ SOMMARLOPPIS
Roland Karlsson, ordf
Lars Nyström
Sergy Persson
ARKIVARIE  Birgitta Löthgren
KLUBBENS HEMSIDA HÄMTA MÖBLER TELEFON /LISTA
Thomas Hansson, ordf Roger Stigsson
Björn Engelbrecht, konsult
Lars Helmesjö