Lions besöker varje år de boende på kommunens äldreboenden och delar ut
jul blommor.